Веселівська селищна територіальна громада
Веселівський район, Запорізька область

Державна фіскальна служба інформує

                   

             

                                                         

 

Строк подання податкової декларації і сплати зобов’язання

Мільярд гривень запорізькі землекористувачі спрямували до місцевих бюджетів

 

Найманий працівник є пенсіонером за віком. Як нараховувати єдиний соціальний внесок?

Платниками єдиного внеску є, зокрема, роботодавці: підприємства, установита організації, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи зацивільно-правовими договорами; фізичні особи - підприємці, які використовуютьпрацю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах,передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором.  

Єдиний внесок нараховується роботодавцями на суму нарахованої кожнійзастрахованій особі заробітної плати за видами виплат.

До зазначених виплатзастосовується ставка 22 %.

Отже, пільг щодонарахування єдиного внеску на заробітну плату пенсіонерів, які є найманимипрацівниками, не передбачено.

Зазначена норма передбачена п. 1 частина першої ст. 4, п.1 частина першої ст. 7 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір таоблік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

 

 

За яких умов громадяни зобов’язані подати декларацію у разі отримання спадщини

З початку 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2018 року.

Громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи розподіляються на дві категорії:

- особи, які зобов’язані подати річну декларацію,

- особи, які мають право подати декларацію.

Оподаткування об’єктів спадщини залежить від  ступеня споріднення спадкодавця і спадкоємця та резидентського статусу.

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються:

- об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;

- вартість власності у вигляді об’єктів рухомого та нерухомого майна, готівки або коштів,  що успадковуються особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності у вигляді об’єктів рухомого та нерухомого майна, що успадковуються дитиною-інвалідом;

- грошові заощадження, поміщені до 02.01.92р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільовоїбезпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.

За ставкою 5% оподатковується вартість будь-якого об’єктаспадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавцяпершого та другого ступенів споріднення.

Ставка 18% застосовується для будь-якого об’єктаспадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, табудь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом відспадкодавця-резидента.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти,майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню,зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців, які отримали успадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходифізичних осіб,

Обов’язок платника податку щодо подання податковоїдекларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такийплатник податку отримував доходи, зокрема, у вигляді об’єктів спадщини, якіоподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податоквідповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Отже, фізичні особи, що одержали дохід у вигляді спадщини(подарунку), який оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язанівключати вартість такої спадщини (подарунку) до складу загального річногооподатковуваного доходу.

Такі фізичні особи можуть не подавати річну податковудекларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підставдля подання декларації.

Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковуєтьсяза ставками 5% та 18%, зобов'язані включити суму таких доходів до загальногорічного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідкамизвітного податкового року, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб тавійськовий збір з таких доходів.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подаєтьсяза формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.2015 N 859 (у редакції від  06.06.2017 N 556) до 1 травня 2018 року.

Зазначена норма передбачена п.п. 164.2.10 ст. 164; п.174.2,  п. 174.3 ст. 174, п. 179.2 ст.179 Податкового кодексу.

 

                     Застосування податкової соціальної пільги у 2019 році

Статтею 7 Закону України«Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII визначено,що прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено у розмірі:

- з 1 січня 2019 року - 1921 гривня,

- з 1 липня - 2007гривень,

 з 1 грудня - 2102 гривні.

Від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць) станом на 1 січня 2019року залежить розмір податкової соціальної пільги.

Так, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп.169.1.1 ст. 169 Податкового кодексу).

У 2019 році її розмір становить 960,50 грн. (1921 грн х 50% )

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неївідповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (п.п. 169.4.1 ст.169 ПКУ)

У 2019 році такий розмір становить  2690 грн. (1921 грн х 1,4)

Якщо заробітна плата перевищує 2690 грн. (і немає інших пільг, встановлених ПКУ) загальна податкова соціальна пільга не застосовується.

Щодо податкової соціальної пільги на дітей, то граничний розмір заробітної плати, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, що передбачені п.п. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток граничної суми, що дає право на застосування податкової соціальної пільги (у 2019році  2690 грн.)  та відповідної кількості дітей.

 

 

 

Дізнайтесь, як задекларувати доходи, отримані у 2018 році

З початку 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2018 року.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (завибором):

-  особисто або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Якщо податкова декларація надсилається поштою, таке відправлення необхідно здійснити не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації,  а при поданні податкової декларації в електронній формі - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Декларація подається за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.15 №859(у редакції від 06.06.2017 №556).

Громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи розподіляються на дві категорії:

- особи, які зобов’язані подати річну декларацію,

- особи, які мають право подати декларацію.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається в такі граничні строки:

- для громадян, які зобов’язані подати податкову декларацію, і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає зазвітним;

- для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31.12.2019(включно);

- для фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену системуоподаткування)  – протягом 40 календарних днів, що настають за останнімкалендарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

 

На Запоріжжі кількість легальних працівників збільшилася на 572 особи

За три місяці спільних заходів фіскальної служби та ГУ Держпраці області 267 запорізьких роботодавців добровільно оформили трудові відносини з 572 особами.

Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, в результаті легалізації трудових відносин до бюджетів було сплачено понад мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Керівник фіскальної служби регіону зазначив, що упродовж жовтня-грудня минулого року фахівці ГУ ДФС у Запорізькій області та ГУ Держпраці у рамках спільного плану провели 53 заходи контролю підприємств галузей будівництва та роздрібної торгівлі. У 35 роботодавців були встановлені порушення, зокрема, виявлено 48 неоформлених працівників, ще 52 робітника трудилися за угодами цивільно-правового характеру, які мали ознаки трудових (повний робочий день та щомісячна виплата заробітної плати). У ході перевірок керівники цих підприємств одразу подали майже сто повідомлень про прийняття на роботу.

Стосовно порушників трудового законодавства складені матеріали за статтею 265 Кодексу Законів про працю України.

Валерій Манько підкреслив, що більша частина робітників були офіційно працевлаштовані в результаті роз'яснювальних заходів з роботодавцями, насамперед, робочих зустрічей та комісій.

 

 

Олексій Мужев: "Митні платежі на Запоріжжі склали майже 8,5 мільярда гривень"

Запорізькі суб'єкти господарювання за 2018 рік сплатили 8 мільярдів 479 мільйонів гривень митних платежів, що на 2 мільярди 450 мільйонів або майже на 41 відсоток більше, ніж за 2017 рік. Рівень планових надходжень перевищено на18 відсотків. Про це повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев.

Тільки у грудні минулого року до державного бюджету перераховано 765,6 мільйона.

81,4 відсотка митних платежів припадає на надходження, що стягуються при ввезенні на митну територію України товарів для виробництва у промислових галузях, суб'єкти невиробничих галузей забезпечують 18,6 відсотка.

Основним джерелом наповнення бюджету у 2018 році стали операції з розмитнення машин, устаткування та транспорту – 35 відсотків від загальної суми митних платежів, паливно-енергетичних товарів – 30 відсотків, металів та виробів з них – 11 відсотків, продовольчої та продукції сільського господарства– 7 відсотків, мінеральних продуктів та товарів хімічної промисловості – по 6 відсотків.

 

 

На сайті ДФС України оприлюднено План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік

Пунктом 77.1 ст.77 Податкового кодексу України визначено, що план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, щореалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передуєроку, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

На сайті ДФС України http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/362017.html

оприлюднено план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019рік:

План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік Іта ІІ розділи 22.12.2018;

РозділІІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки фізичних осіб"22.12.2018;

Розділ IV плану-графіка "Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення,повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" 22.12.2018.

 

Важливо!

З 01 січня 2019 року оновлюються ознакидоходів у ф. № 1ДФ

Наказом МФУ від 31.10.2018 № 863 затверджено зміни у додаток до «Порядкузаповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу,нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з нихподатку», затвердженого наказом МФУ від 13.01.2015 №4.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32804.html 

Наказ №863 набирає чинності з 01 січня 2019року.

Оновлення Довідника ознак доходівобумовлено змінами протягом 2017-2018 років до ст. 165 Податкового кодексу, щовизначає доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного(річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Так,змінено текст до ознаки доходу: 127, 113, 114, 143, 145, 149, 156, 160, 183.

Передбачено нові ознаки доходів 186 – 194:

186 - дохід, що нараховується яксума ненарахованих процентів за користування кредитом,

187 - сума благодійної допомоги,виплаченої (наданої) благодійниками, які внесені до Реєстру волонтерівантитерористичної операції;

188 - дохід, отриманийблагодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерівантитерористичної операції, для надання благодійної допомоги,

189 -дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеногокредитором за його самостійним рішенням,

190 -сума благодійної допомоги, яка виплачена міжнародними благодійнимиорганізаціями на користь фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на територіїнаселених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція,

191 - сума коштів, яка надаєтьсяплатнику податку міжнародною фінансовою організацією у зв'язку зі здійсненнямзаходів щодо енергоефективності та енергозбереження,

193 - дохід у вигляді суми,прощеної кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризаціїзобов'язань за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиногожитла (іпотечні кредити),

194- інші доходи, які згідно зКодексом не включаються до складу загального місячного (річного)оподатковуваного доходу.

Крім, того внесено зміни утаблицю з ознаками податкової соціальної пільги.

При цьому,  форма № 1ДФ та Порядок її заповнення таподання не змінилися.

 

 

Задекларуйте доходи, отримані в 2018 році

З 01.01.2019 року стартувалакампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2018року.

Декларація подається за формою, затвердженою наказом МФУвід 02.10.15 №859 (у редакції від 06.06.2017 №556).

Податкова декларація про майновий стан і доходи обов’язково подається при отриманні:

-   доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам;успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення,при нотаріальному оформленні спадщини, за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

-  доходів від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді  основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з  процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

-  іноземного доходу;

-  в інших передбачених Кодексом випадках.

Податкова декларація подається платниками податків  за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):

-  особисто або уповноваженою на це особою;

- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

При цьому, обов’язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо отримані, зокрема, доходи:

-   від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

-   виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого,наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Кодексу;

-    від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений  податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

-   у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

 

 

За право продавати підакцизні товари запорізькі підприємці сплатили майже 39 мільйонів

За 2018 рік місцеві бюджети Запорізької області отримали 38,9 мільйона гривень плати за ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Власникам торговельних об'єктів фіскальна служба регіону видала майже 9,5 тисячі ліцензій, у тому числі, 5387 дозволів на право реалізувати у роздріб алкоголь, 4102 документи – для продажу тютюну. Крім того, призупинено дію 1413 ліцензій, анульовано 2380.

Загальна кількість діючих дозволів станом на 1 січня склала 7876. Їхній перелік розміщено на сайті Головного управління ДФС у Запорізькій області(http://zp.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy).

З метою контролю за дотриманням суб'єктами господарювання норм законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, фахівці органів ДФС області провели понад 1,2 тисячі перевірок. За результатами виявлених порушень застосовані штрафні санкції на загальну суму 32,8 мільйона гривень, зокрема, донараховано 25,5 мільйона гривень акцизного податку.

 

Запорізькі платникиподатків забезпечили до державного бюджету понад 6,8 мільярда гривень

За 2018 рік податкові надходження від платників податків Запорізького регіону склали 6 мільярдів 863 мільйони гривень (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, запоріжці забезпечили на 1,2 мільярда або на 23 відсотки більше, ніж у 2017 році.

Найбільші суми надійшли від сплати податку на додану вартість – 3 мільярди 247,6 мільйона, перевищивши рівень 2017 року на 24 відсотки або на 624 мільйони.

Від оподаткування доходів фізичних осіб держбюджет отримав 1 мільярд 687 мільйонів, що на 287 мільйонів або на 21 відсоток більше, ніж у попередньому році.

Податку на прибуток підприємств сплачено 781 мільйон, це на 220 мільйонів або на 39 відсотків випереджає дані 2017 року.

Понад 540 мільйонів гривень до державної казни спрямовано у вигляді військового збору, що на 110 мільйонів абона 25,6 відсотка більше, ніж за 2017 рік.

Суб'єкти господарювання, які усвоїй діяльності використовують природні ресурси, перерахували майже 300 мільйонів гривень рентної плати за надра та воду.

 

 

На Запоріжжі спрощену систему оподаткування обрали близько 47 тисяч підприємців

У Запорізькій області станом на початок 2019 року зареєстровано 46705 фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС уЗапорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком кількість представників малого і середнього бізнесу зросла на три тисячі.

Переважна більшість суб'єктів підприємництва обрали другу групу спрощеної системи оподаткування – 22801особа, у третій групі працюють майже 16 тисяч платників, у першій – вісім тисяч.

У 2019 році у спрощеній системі оподаткування для фізосіб-підприємців передбачені наступні ставки єдиного податку: для першої групи – 10 відсотків від прожиткового мінімуму (192,10гривні на місяць), для другої групи – 20 відсотків від мінімальної зарплати(834,60 гривні на місяць), для третьої групи – 3 відсотки від доходу для платників ПДВ та 5 відсотків від доходу для неплатників ПДВ.

 

Запорізькі роботодавці за рік перерахували до Пенсійного і соцфондів понад 7 мільярдів гривень

Річний внесок запорізьких платників єдиного соціального внеску склав 7 мільярдів 67 мільйонів гривень (не враховуючи дані великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).

Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 1,6 мільярда.

У грудні роботодавці Запорізького регіону перерахували майже 722 мільйони.

Найбільші суми ЄСВ за 2018 рік надійшли від платників м. Запоріжжя – 3,8 мільярда, у м. Енергодар до соцфондів сплачено 765,6 мільйона, у м. Мелітополь та Мелітопольському районі – 611,6 мільйона, у м. Бердянськ та Бердянському районі – 435,5 мільйона, у Вільнянському районі – понад 148 мільйонів, у Василівському районі – 141,6 мільйона, у м. Токмак та Токмацькому районі – 133 мільйони, у Пологівському районі – близько 121 мільйона, у Запорізькому районі – 120 мільйонів, у Оріхівському районі – більш ніж 105 мільйонів.

Нагадаємо, у 2019 році розмір мінімального внеску становить 918,06 гривні. Базова ставка ЄСВ дорівнює 22 відсоткам. Єдиний соцвнесок сплачується щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за звітнім або щомісячно у вигляді авансового платежу до 20 числа.

 

 

Як отримати довідку про відсутність заборгованості з податків та платежів?

Процедуру надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, що контролюються фіскальним органом, визначає наказ МФУ від03.09.2018 №733 «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено наконтролюючі органи», який набув чинності 07 листопада 2018 року.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1102-18

Для отримання Довідки платник подає заяву про надання довідки про відсутність заборгованості  (додаток 2 наказу № 733).

Заява подається платником (на його вибір):

- у паперовій формі - до державної податкової інспекції за основним місцем обліку  або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу.

- в електронній формі - на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг".

В Заяві зазначається:

- відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів,

- найменування підприємства, організації, куди Довідку буде подано.

Довідка або відмова у її наданні готуються протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви.

Перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на фіскальні органи, здійснюється на дату формування Довідки з урахуванням наявності/відсутності податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості за основним та неосновними місцями обліку платника.

Довідка надається безоплатно. Строк її дії становить 10 календарних днів з дати формування (у Довідці обов'язково зазначається термін її дії).

За вибором платника Довідка надається у паперовій або електронній формі (зазначається  у Заяві).

Довідку у паперовій формі платник (його представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано Заяву.

Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету.

За наявності у платника податкового боргу та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на фіскальні органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання Довідки.

 

У 2019 році податкова соціальна пільга застосовується у разі, якщо місячна заробітна плата не перевищує 2690 грн.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII визначено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року становить 1921 грн.  в розрахунку на місяць.

Отже, розмір доходу (заробітної плати), що дає право на податкову соціальну пільгу у 2019 році, становить 2690 грн. на місяць (1921 грн. х 1,4).

Зазначена норма передбачена пп. 169.4.1 ст. 169 Податкового Кодексу України.

 

З початку року майже дев'ять тисяч запоріжців отримали офіційне працевлаштування та зарплату

 

На Запоріжжі протягом одинадцяти місяців було залучено до реєстрації 8700 неоформлених працівників. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько. Він зазначив, що у результаті роз'яснювальних та профілактичних заходів фіскальної служби більшість працедавців добровільно оформили своїх співробітників та легалізували майже 32,4 мільйона гривень виплачених їм доходів. Бюджети та соцфонди отримали 13,4 мільйона гривень, у тому числі, 7,2 мільйона єдиного соціального внеску, 5,8 мільйона податку на доходи фізичних осіб та близько півмільйона гривень військового збору.

Ефективним механізмом у легалізації найманої праці залишається проведення робочих груп, створених органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та фіскальною службою регіону. Крім того, з 5 жовтня проводяться комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення, в яких беруть участь фахівці ДФС області, Пенсійного фонду, управління Держпраці. В ході спільної роботи інспектори виявляють працедавців, у яких наявні ризики використання неоформлених працівників та в результаті перевірок встановлюють порушення трудового законодавства. Лише за останні два місяці проведено 40 заходів контролю.

 

На Запоріжжі кількість електронних митних декларацій

зросла на 2,8 тисячі

З початку року фахівці Запорізької митниці ДФС оформили понад 57 тисяч митних декларацій в електронному вигляді, що на 2,8 тисячі більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За січень-листопад відсоток митного декларування в режимі он-лайн склав 98 відсотків, а середній час оформлення становив 1 годину 12 хвилин.

Як відзначають працівники митниці, завдяки комплексу організаційно-інформаційних заходів на сьогодні досягнута стійка динаміка зростання показників митного контролю та оформлення товарів за принципом"єдиного вікна". Якщо у 2017 році у новій системі було оформлено 32,5відсотка митних декларацій, то у 2018 році цей показник зріс до 85 відсотків, а у листопаді склав 99 відсотків.

Механізм "єдиного вікна" для суб’єктів господарювання суттєво спрощує та прискорює зовнішньоекономічні операції, адже у ньому задіяні одразу всі контролюючі структури, зокрема, митна служба, органи санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю.

Крім того, сучасні ІТ-технології забезпечують ефективний контроль заповнотою сплати податків і зборів.

 

Власники запорізької нерухомості сплатили до місцевихбюджетів понад сто мільйонів

 

Майже 30 тисяч власників об’єктів нерухомості Запорізької області  спрямували до місцевих скарбниць 102 мільйони гривень податку на нерухоме майно. Це на 29,2 мільйона або на 40 відсотків більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, із загальної суми понад 73,5 мільйона сплатили суб'єкти господарювання-юридичні особи. Рівень минулорічних надходжень перевищено на17,7 мільйона або на 32 відсотки. Фізичні особи перерахували 28,3 мільйона, щона 11,5 мільйона або на 68 відсотків більше, ніж у січні-листопаді 2017 року.

Найбільші відрахування забезпечили власники майна м. Запоріжжя – 35мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського і Веселівського районів – 19,7 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – близько 11 мільйонів, майжестільки ж надійшло від платників м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів; 9,2 мільйона отримали бюджети Вільнянського, Запорізького іНовомиколаївського районів, понад 4 мільйони – Оріхівського та Гуляйпільського районів, також більш ніж 4 мільйони сплачено у Василівському та Михайлівському районах.

У 2018 році в регіоні податок на нерухомість сплачують понад чотири тисячі юридичних осіб та майже 26 тисяч фізичних осіб

 

Запорізькі платники все частіше обирають формат он-лайн взаємодії з фіскальною службою

 

За одинадцять місяців 2018 року запорізькі платники податків надали до фіскальної служби понад мільйон податкових звітів. Із них в електронному вигляді надійшла 801 тисяча декларацій.

Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, на сьогодні в регіоні показник електронної звітності становить 76 відсотків.

Керівник фіскальної служби регіону наголосив, що більшість он-лайн сервісів доступні в "Електронному кабінеті", кількість користувачів якого постійно зростає. З початку року послугами кабінету скористалися 85,6 тисячі платників Запорізької області.

"Електронний кабінет" надає можливість отримувати інформацію із загальнодоступних реєстрів, автоматично заповнювати електронні документи, у тому числі, податкову звітність, отримувати довідки про відсутність заборгованості, про суми отриманих фізичними особами доходів, сплачених податків тощо.

Послуги "Електронного кабінету" (https://cabinet.sfs.gov.ua) доступні щоденно та цілодобово.

З докладною інформацією про електронні сервіси фіскальної служби можна ознайомитись за посиланням:http://sfs.gov.ua/diyalnist-/elektronnyi-servisi/elektronni-servisi- 

 

 

Фіскальна служба області та запорізький Бізнес-клуб розвиватимуть партнерство

 

Новий формат взаємодії між контролюючим органом та бізнес-спільнотою регіону визначили сьогодні учасники першого засідання Бізнес-клубу, створеного при Запорізькому обласному союзі промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал".

На зустрічі були присутні в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, президент ЗОСППР "Потенціал" Олександр Головко, керівники ЗОСППР "Потенціал", очільники запорізьких підприємств і приватні підприємці.

Презентуючи діяльність новоствореного Бізнес-клубу, Олександр Головко наголосив, що він має стати ефективним майданчиком для діалогу між органами влади і суб'єктами господарювання, а також реалізації спільних ініціатив бізнесу.

У свою чергу, Валерій Манько розповів про основні новації, які відбулися у фіскальній службі останнім часом, та запевнив у бажанні продовжувати партнерські відносини з підприємцями Запорізької області. Керівник фіскальної служби регіону побажав учасникам нового проекту активного розвитку та подальших успіхів.

 

Запорізькій бізнес збільшив сплату податку на прибуток на чверть мільярда

З початку року надходження податку на прибуток від запорізьких підприємств склали 881 мільйон гривень (не враховуючи дані великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).

Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з аналогічним періодом 2017 року сплата податку збільшилась на 255,4 мільйона або більш ніж на 40 відсотків.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 766,5 мільйона, що на 221 мільйон більше минулорічної суми, до місцевих бюджетів підприємства комунальної форми власності спрямували 114,6 мільйона, забезпечивши зростання на 34,7 мільйона.

Серед лідерів зі сплати податку – суб'єкти господарювання м. Запоріжжя, які поповнили бюджети на 511,5 мільйона та збільшили відрахування відносно минулого року на 105 мільйонів. Підприємства м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів перерахували до казни понад 99 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 73 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 27 мільйонів, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 22 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – 15 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 13,3мільйона.

Найбільші надходження податку на прибуток зафіксовані у таких галузях економіки: оптова та роздрібна торгівля, виробництво машин і устаткування, гумових і пластмасових виробів, мінеральної продукції, а також будівництво та інші.

 

 

Прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата у 2019 році

 

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII визначено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено у розмірі:

- з 1 січня 2019 року - 1921 гривня,

- з 1 липня - 2007 гривень,

 з 1 грудня - 2102 гривні.

Статтею 8 Закону України "Про державний бюджет на 2019 рік" від 23.11.2018 р. № 2629 –VІІІ, у 2019 році мінімальна заробітна плата встановлена:

- у місячному розмірі: з 1 січня - 4173 гривні;

- у погодинному розмірі: з 1 січня - 25,13 гривні.

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік" від 23.11.2018 р. № 2629 –VІІІ, опублікований в газеті В газеті "Урядовий кур'єр" від 13.12.2018 р. № 236.

 

 

Опубліковано зміни до Податкового кодексу України

 

Закон України від 23.11.2018 N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" опубліковано в газеті «Голос України» від  12.12.2018 N 237-238.

Закон №2628 набирає чинності з 1 січня 2019 року, за винятком окремих положень.

Так, Законом передбачено:

- з метою підвищення контролю за обігом пального відображати в Системі електронного адміністрування реалізації пального фактичний рух палива в розрізі місць зберігання;

- оновлення визначення поняття "акцизний склад" (платники податку зобов’язані з 01.05.2019 до 01.06.2019 зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 01.07.2019 року).

- запровадження ліцензування діяльності усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним;

- збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби, ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату, ставок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами;

- встановлення нульової ставки акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення;

- для оподаткування лісових земель встановлення ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, не більше 0,1% та надання права місцевим радам встановлювати окремі ставки земельного податку за лісові землі.

- за новими правилами ставка туристичного збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5% для  внутрішнього туризму та до 5% для  в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

- продовження дії пільг з ПДВ, зокрема:

- до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД;

- до 31 грудня 2020 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з імпорту, першого постачання та постачання (передачі) на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки;

- до 1 січня 2022 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД;

- до 31 грудня 2022 року звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

 

 

Опубліковано зміни до Податкового кодексу України

 

Закон України від 23.11.2018 N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" опубліковано в газеті «Голос України» від  12.12.2018 N 237-238.

Закон №2628 набирає чинності з 1 січня 2019 року, за винятком окремих положень.

Так, Законом передбачено:

- з метою підвищення контролю за обігом пального відображати в Системі електронного адміністрування реалізації пального фактичний рух палива в розрізі місць зберігання;

- оновлення визначення поняття "акцизний склад" (платники податку зобов’язані з 01.05.2019 до 01.06.2019 зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 01.07.2019 року).

- запровадження ліцензування діяльності усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним;

- збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби, ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату, ставок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами;

- встановлення нульової ставки акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення;

- для оподаткування лісових земель встановлення ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, не більше 0,1% та надання права місцевим радам встановлювати окремі ставки земельного податку за лісові землі.

- за новими правилами ставка туристичного збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5% для  внутрішнього туризму та до 5% для  в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

- продовження дії пільг з ПДВ, зокрема:

- до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД;

- до 31 грудня 2020 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з імпорту, першого постачання та постачання (передачі) на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки;

- до 1 січня 2022 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД;

- до 31 грудня 2022 року звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

 

 

 

21 грудня 2018 року - останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2019 року

 

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

Форма та порядок надання заяви затверджені наказом МФУ від 20.12.11 №1675.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1537-11

Для добровільної відмови від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2019 року заява повинна бути подана не пізніше 21 грудня 2018 року.

Зазначена норма передбачена п.п.  298.2.1 та 298.2.2 ст. 298 Податкового  кодексу  України.

 

 

Запоріжці збільшили сплату військового збору майже на 100 мільйонів

 

Запорізькі платники податків з початку року перерахували 482 мільйони гривень військового збору. Надходження перевищили минулорічні майже на 100 мільйонів або на 26 відсотків.

Зокрема, у листопаді до держбюджету надійшло 48 мільйонів, що на 9 мільйонів більше, ніж у аналогічному періоді 2017 року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.

Упродовж січня-листопада найбільші суми забезпечили платники м. Запоріжжя – понад 248 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 53,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 45,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 36,6 мільйона, а також Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – більш ніж 25 мільйонів.

Нагадаємо, військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб відповідно до статті 168 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.

 

 

Підприємства запорізького регіону сплатили 290 мільйонів гривень екологічного податку

 

Підприємства Запорізької області за 11 місяців поточного року поповнили екофонди бюджетів на 290,4 мільйона гривень (без врахування даних великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).

Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження до зведеного бюджету збільшились на 7,5 мільйона.

З початку року найбільші суми сплатили підприємства м. Енергодар – 242 мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 20 мільйонів, а також м. Запоріжжя – 15,7 мільйона.

Відповідно до бюджетного розподілу до державної скарбниці було перераховано 130,7 мільйона, до спеціальних фондів місцевих бюджетів – майже 160 мільйонів.

Нагадаємо, екологічний податок зараховується до спеціальних фондів державного і місцевих бюджетів, кошти від нього у подальшому направляються на реалізацію екологічних програм територій тощо.

У Запорізькому регіоні зареєстровано 2613 платників, які під час своєї діяльності забруднюють навколишнє середовище.

 

 

Запорізькі митники виявили 454 порушення митних правил

 

Співробітники Запорізької митниці ДФС у цьому році викрили 454 порушення митного законодавства на суму майже 143 мільйони гривень, що на 111,2 мільйона більше, ніж торік. За фактами недотримання громадянами та суб'єктами господарювання митних правил заведені справи.

На даний час працівники митниці розглянули 281 матеріал, у результаті на правопорушників накладені штрафи на суму 13,4 мільйона гривень.

У січні-листопаді 2018 року судові органи винесли рішення у 112 справах про порушення митних правил, що на 39 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Відповідно до постанов суду конфісковано предметів правопорушень на суму 8,5 мільйона, це на 1,1 мільйона перевищує суму за 11 місяців 2017 року. Крім того, порушники повинні сплатити державі 8,5 мільйона гривень штрафних санкцій, що на 2,5 мільйона більше, ніж у січні-листопаді минулого року.

 

 

Одинадцять тисяч запоріжців започаткували власну справу

 

У Запорізькій області у 2018 році зареєстрували господарську діяльність 11397 платників податків. Зокрема, протягом січня-листопада власну справу відкрили 9142 суб'єкти господарювання-фізичні особи та 2255 юридичних осіб.

Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, усього на обліку у фіскальній службі регіону перебувають 111424 суб'єкти підприємництва, у тому числі понад 69 тисяч фізичних осіб та 42300 юридичних осіб. Це майже на три тисячі перевищує кількість представників бізнесу у аналогічному періоді минулого року.

Крім того, більш ніж удвічі скоротилася динаміка припинення діяльності. Якщо у 2017 році було знято з реєстрації 18500 суб'єктів господарювання, то за 11 місяців поточного року – 8700 СГД.

У 2018 році в Запорізькій області провадять діяльність 9770 платників податку на додану вартість, що на п'ять суб'єктів більше, ніж торік. Із них 8850 – це юридичні особи, 920 – фізичні особи.

У поточному році зросла кількість платників єдиного соціального внеску. Станом на 1 грудня зареєстровано 165470 платників ЄСВ, що на 9 тисяч перевищує показники 2017 року.

Також у Державному реєстрі фізичних осіб органів ГУ ДФС у Запорізькій області було зареєстровано майже 33800 платників, з яких 1061 – громадяни інших держав.

 

 

Затверджено регламент подання до ДФС інформації про нерухоме майно, землевласників та зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків

21 листопада 2018 року вступив в дію спільний наказ Мінюсту та МФУ від 02.11.2018 р. № 3424/5/874 "Щодо деяких питань подання інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків, а також обчислення та справляння податків і зборів".

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_11_02/RE32717.html

Зазначеним наказом затверджено Регламент подання інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків, а також обчислення та справляння податків і зборів.

Регламент визначає порядок та процедуру подання Міністерством юстиції України Державній фіскальній службі України інформації про об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, про землевласників або землекористувачів, а також про об'єкти незавершеного будівництва та зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків.

Інформаційні файли про об'єкти житлової та нежитлової нерухомості надаються щокварталу протягом 15 робочих днів після закінчення податкового (звітного) кварталу та містять відомості про нерухоме майно, внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом звітного кварталу.

Інформаційні файли про державну реєстрацію прав на земельні ділянки, права власності на які зареєстровано після 01.01.2013, а також про об'єкти незавершеного будівництва надаються перший раз у повному обсязі, надалі - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Інформаційні файли про зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків, формуються за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, надаються перший раз у повному обсязі, надалі - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

 

 

 

 

Запорізькі підприємства сплатили понад 7,7 мільярда гривень митних платежів

 

У Запорізькій області від митного оформлення експортно-імпортних операцій до бюджету спрямовано 7 мільярдів 713 мільйонів гривень. Рівень надходжень до аналогічного періоду минулого року перевищено на 48 відсотків, додатково надійшло майже 2,5 мільярда.

Лише у листопаді суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності сплатили 869 мільйонів, що на 137 мільйонів або на 19 відсотків більше, ніж у листопаді 2017 року.

Серед основних джерел наповнення бюджету – митні платежі промислових підприємств регіону, які забезпечили близько 73 відсотків за розмитнення продукції і сировини.

Понад 35 відсотків від загальної суми надходжень припадає на платежі від митного оформлення поставок машин, устаткування та транспорту, 30 відсотків – паливно-енергетичних товарів, 12 відсотків – металів та виробів із них, по 7 відсотків – продовольчих, сільськогосподарських товарів та мінеральних продуктів, 6 відсотків – продукції хімічної промисловості.

 

 

На Запоріжжі за новими правилами вже розмитнено три автівки на єврономерах

 

Перші ластівки розмитнення легкового транспорту за новими правилами – це три автівки марок Volkswagen та Renault. Їхні власники пригнали авто з Литви та після здійснення митних формальностей на митному посту "Запоріжжя – центральний" Запорізької митниці ДФС сплатили державі майже 190 тисяч гривень митних платежів (мито, акцизний податок, ПДВ).

Зокрема, за перший транспортний засіб VolkswagenPassat 2001 року випуску та вартістю 1700 євро сума митних платежів склала 58225 гривень. За друге аналогічне авто 2006 року випуску сплачено 69406,94 гривні. За розмитнення третьої автівкиRenaultMeganeScenic 2007 року виготовлення та вартістю 1900 євро нарахування склали 61915,48 гривні.

Нагадаємо, новий порядок митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, передбачено Законами України від 8 листопада 2018 року №2611-VIII та №2612-VIII, що набули чинності з 25 листопада 2018 року.

Для випуску вживаного автомобіля на єврономерах у вільний обіг на території України громадянин повинен надати митному органу разом з електронною митною декларацією такі документи:

- реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);

- документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);

- рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності);

-підтвердження про зняття транспортного засобу з обліку в іншій країні.

 

 

 

Спеціалісти фіскальної служби та Держпраці провели 39 спільних перевірок запорізьких роботодавців

 

За два місяці кампанії з детінізації зайнятості населення, розпочатої Кабінетом Міністрів України, на Запоріжжі проведено 39 заходів контролю працедавців у сферах будівництва та роздрібної торгівлі продуктами харчування. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.

Під час перевірок фахівці фіскальної служби області та ГУ Держпраці встановили порушення законодавства про працю на 16 об'єктах. Зокрема, виявлено 23 громадянина, які працювали без належного оформлення трудових відносин. Ще 44 робітники трудилися на підприємствах за угодами цивільно-правового характеру, при цьому мали повний робочий день та щомісячно отримували заробітну плату.

Стосовно фактів порушень складені матеріали за ст. 265 Кодексу Законів про працю України, а роботодавці одразу подали 21 повідомлення про прийняття на роботу.

Також нещодавно спеціалісти Головного управління ДФС у Запорізькій області на одному з підприємств галузі торгівлі виявили 53 робітника, зокрема, охоронців, фасувальників, менеджерів зі збуту, слюсарів-ремонтників, вантажників, а також комірника, електромонтера та інших. Вони упродовж 2018 року виконували трудові функції не на підставі трудових договорів, а відповідно до угод ЦПХ, які передбачають одноразове виконання робіт. Матеріали перевірки направлено до ГУ Держпраці у Запорізькій області для вжиття відповідних заходів.

З метою легалізації праці фіскальна служба не тільки проводить перевірки, а роз'яснювальну і профілактичну роботу. Так, після проведених зустрічей з представниками бізнесу 245 суб'єктів господарювання розширили штат та оформили трудові відносини з 545 особами. Додаткові надходження до бюджетів склали майже мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

 

 

На Запоріжжі надходження податку на додану вартість склали майже три мільярди

 

З початку року запорізькі платники податку на додану вартість спрямували до державного бюджету 2 мільярди 906 мільйонів гривень. Порівняно з січнем-листопадом минулого року сплата ПДВ збільшилась на 597,4 мільйона або на 26 відсотків.

Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, платники м. Запоріжжя поповнили держбюджет на 1 мільярд 635,6 мільйона, що на 453 мільйони більше, ніж торік. Понад чверть мільярда перерахували суб'єкти господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського і Веселівського районів, у Вільнянському, Запорізькому та Новомиколаївському районах сплачено майже 214 мільйонів, у м. Бердянськ, Бердянському та Приморському районах – понад 205 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 120 мільйонів тощо.

Основний приріст надходжень у регіоні забезпечено завдяки зростанню на 24,5 відсотка обсягів оподатковуваних операцій до відповідного періоду 2017 року.

 Усього в Запорізькій області на обліку перебуває 8850 платників ПДВ-юридичних та понад 900 суб'єктів господарювання-фізичних осіб

 

 

 

У Запоріжжі виявлено мережу АЗС з продажу неякісного пального

 

Оперативники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили з незаконного обігу велику партію низькоякісного пального невідомого походження.

В рамках проведення операцій "Акциз", "Рубіж", "Мережа" та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України встановлено компанію, яка здійснювала збут пального, що не відповідає технічним вимогам ДСТУ. Бензин, газ та дизпаливо реалізовувалися через підконтрольну мережу АЗС на території регіону та через оголошення в мережі Інтернет.

При цьому документально надходження пального відображалось від СГД-імпортерів та СГД з ознаками фіктивності, а виготовлялось із порушенням встановленого порядку шляхом змішування низькоякісних нафтопродуктів та речовин, які наближають хімічний склад суміші до автомобільних бензинів марки А-92, А-95 та ДП.

За результатами обшуків, проведених в офісних та інших приміщеннях, які використовувалися фігурантами, із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 165,5 тисячі літрів пально-мастильних матеріалів (бензин різних марок, дизельне пальне, скраплений газ) на загальну суму майже 5,7 мільйона гривень, ємності для їх зберігання, а також чорнові записи, документи щодо придбання ПММ та домішок тощо.

Наразі слідство продовжується.

 

 

 

Громадянин вирішив пронести через "зелений коридор" митниці майже мільйон рублів

 

Черговий факт незаконного ввезення валюти виявили запорізькі митники цими вихідними у міжнародному аеропорту м. Запоріжжя.

Під час оформлення пасажирів, які прилетіли рейсом з Мінську, один з них обрав спрощений порядок проходження митного контролю. Тим самим громадянин засвідчив про відсутність обмежених або заборонених до переміщення речей, предметів, цінностей.

Натомість після закінчення "зеленого коридору" в його ручній наплічній сумці було виявлено 997 500 російських рублів. Відповідно до постанови Правління НБУ від 27.05.2008 №148 така сума іноземної валюти підлягає обов'язковому письмовому декларуванню. Таким чином, громадянин України порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Дозволений ліміт для усного декларування повернуто громадянину, суму перевищення, а саме – 240 тисяч російських рублів, тимчасово вилучено. Стосовно нього складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Співробітники митниці наголошують – фізичні особи можуть переміщувати через державний кордон валютні цінності за чіткого дотримання вимог законодавства. Зокрема, громадяни мають право ввозити в Україну та вивозити за її межі готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, виключно за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

 

 

 

Запоріжці сплатили за землю понад мільярд гривень

 

До місцевих бюджетів Запорізької області надійшов один мільярд 11 мільйонів  гривень плати за землю. Рівень надходжень 11 місяців поточного року перевищив минулорічний на 21,2 мільйона.

Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у листопаді землекористувачі поповнили бюджети громад майже на 82 мільйони, що на три відсотки  перевищує показники аналогічного періоду 2017 року.

Найбільші відрахування з початку року забезпечили суб'єкти господарювання-юридичні особи – 796,5 мільйона, внесок фізичних осіб склав близько 215 мільйонів.

Майже 416 мільйонів надійшло до місцевого бюджету м. Запоріжжя, скарбниці м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів отримали 129 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 93 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – понад 85 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 66 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 53 мільйони, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 48,7 мільйона тощо.

Фахівці фіскальної служби регіону разом із представниками місцевих рад, територіальних підрозділів ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області та РВ Фонду державного майна України по Запорізькій області постійно аналізують повноту обліку платників земельного податку та орендної плати. Цього року в ході проведених звірок залучено до оподаткування 34 суб'єктів господарювання, в результаті річна сума нарахувань склала понад два мільйони гривень, а загальна площа землі – 224,7 га.

Крім того, виявлено 18 підприємств, які використовували 211,9 га земельних ділянок без правовстановлюючих документів. Додатково до бюджетів громад нараховано майже 300 тисяч гривень.

 

 

Надходження до місцевих бюджетівЗапорізької області зросли майже на мільярд

 

Запорізькі платники податків за 11 місяців 2018 року сплатили до місцевих бюджетів 7 мільярдів 488 мільйонів гривень (без показників великих платників податків, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).

Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько зазначив, що доходи місцевих скарбниць порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 985 мільйонів або на15 відсотків, а до показників за весь 2017 рік – на 325 мільйонів.

Понад 60 відсотків від загальної суми становить сплата податку на доходи фізичних осіб. За січень-листопад до бюджетів громад надійшло 4,5 мільярда гривень, що на 780 мільйонів або на 21 відсоток більше, ніж торік.

Підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, поповнили бюджети на 1 мільярд 151 мільйон гривень та у порівнянні з минулим роком збільшили відрахування єдиного податку на 186 мільйонів або на 19 відсотків.

Землекористувачі спрямували до скарбниць більш ніж один мільярд гривень плати за землю, що на 21 мільйон перевищує рівень січня-листопада 2017 року.

За користування природними ресурсами підприємства регіону перерахували 188 мільйонів гривень рентної плати, зростання до відповідного періоду попереднього року – на 17,6 мільйона або на 10 відсотків.

Крім того, значні надходження забезпечила сплата екологічного податку – майже 160 мільйонів (+ 4,1 мільйона), а також податку на прибуток комунальними підприємствами – 114,6 мільйона (+34,6 мільйона).

 

 

Запорізькі громади отримали майже 36 мільйонів відліцензування торгівлі підакцизними товарами

У січні-жовтні 2018 року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло35,8 мільйона гривень плати за ліцензії на право здійснення оптової тароздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
Найбільші суми перерахували платники м. Запоріжжя – 15,2 мільйона, суб'єктиторгівлі м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів забезпечили 4,6мільйона, підприємці та підприємства м. Мелітополь, Мелітопольського таВеселівського районів сплатили 3,4 мільйона, м. Енергодар,Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 1,8 мільйона,Оріхівського та Гуляйпільського – 893 тисячі, Василівського та Михайлівського –889 тисяч, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського – 829 тисяч, Вільнянського,Запорізького, Новомиколаївського – 660 тисяч, Пологівського, Більмацького таРозівського – 644 тисячі, Якимівського та Приазовського районів – 152 тисячі.
За десять місяців цього року фіскальна служба області видала суб’єктамгосподарювання 7884 ліцензії, у тому числі 4549 – для торгівлі алкогольноюпродукцією, 3335 – тютюновими виробами.
Загальна кількість діючих дозволів у регіоні склала 8019. З їхнім перелікомможна ознайомитись на сайті фіскальної служби Запорізької області (регулярнооновлюється): http://zp.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.


ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ ДФС ВІДКРИВАЄ ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ПИТАНЬ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯАВТОМОБІЛІВ

З 25 листопада 2018 року набрали чинності Закони України, що запроваджуютьновий порядок митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.
З метою надання громадянам консультацій щодо порядку митного оформленнятранспортних засобів, переліку необхідних документів та інших норм, щовводяться даними Законами, в Запорізькій митниці ДФС відкрито дві телефоннілінії:

+38 (061) 286-00-53
+38 (061) 286-03-15

За вказаними номерами телефонів, а також при безпосередньому зверненні заадресою: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна 9а, місце розташування митного посту"Запоріжжя – центральний" в робочі дні з 9.00 до 18.00 години, уп’ятницю – до 16.45, співробітники Запорізької митниці ДФС надаватимутьконсультації та відповідатимуть на запитання громадян із зазначених питань.


За земельні ділянки запоріжці сплатили на 19 мільйонівбільше ніж торік

За десять місяців надходження плати за землю від запорізьких платниківсклали 929,6 мільйона гривень, що на 19 мільйонів більше, ніж у січні-жовтні2017 року. Лише у жовтні запоріжці поповнили місцеві бюджети на 80,5 мільйонагривень.
Найбільші відрахування плати за землю з початку року спрямували суб'єктигосподарювання-юридичні особи – понад 724 мільйона або 78 відсотків відзагальної суми. Від фізичних осіб надійшло 205 мільйонів, це на 16 мільйонівперевищує дані минулорічної сплати.
Значну частину плати забезпечили землекористувачі м. Запоріжжя – 378,6мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів– понад 117 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів –85,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже80 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – більш ніж 62 мільйони,Василівського і Михайлівського районів – 49,5 мільйона.
Станом на початок листопада у Запорізькій області зареєстровано 9090СГД-юридичних та понад 265 тисяч фізичних осіб, які орендують або володіютьземельними ділянками.


Як законно завезти до України авто з Європи? Відповідаютьфахівці Запорізької митниці ДФС

Про новації ввезення транспортних засобів на митну територію України вефірі телеканалу ТВ5 розповіла начальник управління організації митногоконтролю та оформлення Запорізької митниці ДФС Оксана Жездріна.
Зокрема вона зазначила, що за новими правилами громадяни-резиденти маютьправо переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, врежимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, щопідлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України зметою вільного обігу.
Таким чином, резидент сплачує заставу під час ввезення автівки з іноземноюреєстрацією на митну територію України, а після підтвердження вивезення –грошова застава йому повертається.
Що стосується відповідальності за порушення митних правил при ввезенніавтомобілів з іноземною реєстрацією, то на сьогодні вона не змінюється іпротягом 180 днів буде такою ж, як і передбачалося раніше. Проте через 180днів, після набуття чинності закону, такі пільгові умови скасовуються івступають у дію нові санкції щодо порушення вказаних митних правил.
При перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортногозасобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, власнику такого автомобілязагрожує штраф у розмірі 170 тис. грн. або конфіскація транспортного засобу зарішенням суду.


Запорізькі митники роз'яснили власникам авто наєврономерах порядок митного оформлення

На робочій зустрічі з власниками автомобілів з іноземною реєстрацієюкерівники Запорізької митниці ДФС надали роз’яснення та відповіли на найбільшактуальні запитання, що виникають у користувачів транспортних засобів, ввезенихв Україну в митних режимах "транзит" або "тимчасовеввезення".
Фахівці Запорізької митниці ДФС звернули увагу автомобілістів, що змінизаконодавства, які діють від 25 листопада, стосуються тільки вживаних легковихавтомобілів. Зокрема, було наголошено, що для їхнього декларування та випуску увільний обіг громадянин може звернутися до будь-якої регіональної митниці, а нетільки за місцем реєстрації або тих, що знаходяться у пунктах пропуску черездержавний кордон.
Для випуску автомобіля у вільний обіг громадянин повинен надати документи:
- на право власності на авто;
- про зняття цього авто з обліку в іншій країні;
- документи, що підтверджують вартість автомобіля;
- документи, що містять відомості про технічні характеристики автомобіля (технічнийпаспорт);
- митну декларацію за встановленою формою.
Сертифікат відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагатимуть.
Як повідомили представники митниці, для надання консультацій щодо порядкумитного оформлення транспортних засобів у Запорізькій митниці ДФС працюють двітелефонні лінії: +38 (061) 286-00-53, +38 (061) 286-03-15. Щоденно, з 9-00 до18-00 (по п'ятницях – до 16-45) за цими номерами власники автівок можутьотримати роз'яснення. Крім того, вони мають можливість безпосередньо звернутисядо митного посту "Запоріжжя – центральний" (м. Запоріжжя, вул.Привокзальна 9а).


Керівництво фіскальної служби області взяло участь узасіданні Ради регіонального розвитку

Перші підсумки децентралізації, можливості, здобутки та перспективиЗапорізького регіону – такими стали основні теми засідання Ради регіональногорозвитку, яке сьогодні пройшло у Запоріжжі під головуванням очільника облдержадміністраціїКостянтина Бриля.
У роботі засідання взяли участь керівники Запорізької обласної ради,народні депутати України, очільники територіальних органів влади та місцевогосамоврядування, представники бізнесу і громадськості. Позицію фіскальної службирегіону представляли начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев та першийзаступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області ВіталійМалий.
Відкриваючи захід, голова облдержадміністрації Костянтин Бриль підбивпідсумки децентралізації, наголосивши, що завдяки цим процесам територіїотримали реальні резерви для розвитку, формування і виконання стратегічнихпрограм. Губернатор підкреслив, що за останній час суттєво зросли доходибюджетів усіх рівнів, що дозволяє реалізовувати проекти, відбудовуватиінфраструктуру. Окремо він відзначив результати роботи Запорізької митниці ДФС,зазначивши, що додаткові суми від перевиконання плану з надходжень митнихплатежів дозволяють у повному обсязі проводити ремонтні роботи на автомобільнихдорогах державного значення.
Під час засідання були визначені основні вектори спільної роботи усіхдержавних структур області, місцевих органів влади, об'єднаних територіальнихгромад, зокрема, було акцентовано увагу на необхідності консолідації зусиль длявирішення найбільш гострих проблем регіону та подальшого розвитку.


За користування природними ресурсами запорізькіпідприємства сплатили майже 380 мільйонів гривень податків

Упродовж січня-жовтня поточного року підприємства-водокористувачі Запорізькогорегіону сплатили понад 200 мільйонів гривень плати за спеціальне використанняводи, що на 44,6 мільйона або на 29 відсотків більше, ніж торік.
Із загальної суми до державного бюджету надійшло 110 мільйонів, до місцевихскарбниць – 90 мільйонів.
Найбільші надходження забезпечили суб'єкти господарювання м. Енергодар –134,5 мільйона, м. Запоріжжя – більш ніж 40 мільйонів, м. Мелітополь,Мелітопольського та Веселівського районів – 1,4 мільйона, Василівського таМихайлівського районів – 920 тисяч.
Усього в Запорізькій області рентну плату за воду сплачують 875 первиннихводокористувачів.
Також за десять місяців підприємства добувної промисловості перерахували доскарбниць майже 180 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, у томучислі 132,4 мільйона спрямовано до фонду держбюджету, 47,4 мільйона – домісцевих бюджетів.
Станом на початок листопада в регіоні зареєстровано понад 600 платниківрентної плати за користування надрами державного та місцевого значення.

 

Кращі платники податків Запорізького регіону отримали відзнаки

 

У Запоріжжі відзначили переможців Всеукраїнського рейтингу "Сумлінні платники податків", започаткованого ВГО"Асоціація платників податків України".

В урочистому засіданні взяли участь Президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників податків України" Грігол Катамадзе, голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, в.о.  начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, заступник начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Олег Матвійчук, начальник Запорізького управління Офісу ВПП ДФС Роман Афонов, керівництво Територіального відділення АППУ, представники громадських організацій та бізнес-спільнота.

Вітаючи переможців, Валерій Манько відзначив вагомий внесок запорізьких платників податків до бюджетів усіх рівнів – з початку року представники бізнесу забезпечили понад 12 мільярдів гривень податкових надходжень. Він підкреслив, що фіскальна служба області не змінює свої пріоритети щодо створення сприятливих умов для підтримки малого і середнього підприємництва, а також формування партнерських відносин на засадах законності, прозорості та порозуміння.

Під час заходу очільник облдержадміністрації вручив нагороди сумлінним платникам. Серед переможців обласного етапу конкурсу – три потужних підприємства регіону: ПАТ "Мотор-Січ", ПРАТ "Карлсберг Україна" та Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка".

Також у ході зустрічі учасники обговорили актуальні питання, які сьогодні хвилюють запорізький бізнес, зокрема, реформування Територіальних органів ДФС, сервісне обслуговування платників податків, внесення змін до податкового законодавства, зокрема, щодо запровадження податку на виведений капітал.

 

Запорізька митниця протидіє ввезенню контрафакту

 

Одним із ефективних механізмів попередження порушень інтелектуальних прав є аналіз брендової продукції під час митного оформлення імпортних поставок. З початку року співробітники Запорізької митниці ДФС 125 разів призупиняли оформлення товарів, які внесені до реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

Найчастіше серед товарів, що поставлялися до регіону та які потенційно містили об’єкти права інтелектуальної власності, зустрічалися предмети одягу відомих світових брендів, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка та запасні частини до неї, підшипники, автомобільні запчастини, електродвигуни, з'єднувачі, контактні елементи, електропровід, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, цифрова техніка, рукавички та інші.

Після отримання листів від осіб, уповноважених представляти інтереси власників прав на знаки для товарів і послуг та промислових зразків, митне оформлення поставок було завершено.

Крім того, до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності постійно включаються нові об'єкти, лише у жовтні внесено інформацію щодо 38 товарів торгових марок. Ознайомитися з реєстром можна на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html.

 

 

Можливість долучитися до реалізації безхазяйного майна

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області оголошує про проведення конкурсу і запрошує взяти участь підприємства та організації (юридичних осіб, незалежно від форми власності та податкової реєстрації на території України, що є платниками податку на додану вартість і можуть згідно із статутними документами здійснювати реалізацію майна шляхом проведення публічних(прилюдних) торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу) для включення до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави по Запорізькій області на 2019 рік.

Для участі у конкурсі суб'єкти господарювання-претенденти подають такі документи:

1) заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки та/або електронної адреси в мережі Інтернет (контактні телефони тощо);

2) копію установчого документа, засвідчену суб'єктом господарювання (якщо суб'єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі по Запорізькій області і протягом останнього року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається);

3) копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

4) довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява (по м. Запоріжжю та/або Запорізькій області);

5) копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів та аукціонів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

6) баланс або фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Зазначені документи приймаються за адресою ГУ ДФС у Запорізькій області: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 (для першого засідання Конкурсної комісії документи приймаються до 05.12.2018 р.).

Перше засідання Конкурсної комісії з питання формування Єдиного реєстру на 2018 рік відбудеться не пізніше 20 грудня 2018 року у приміщенні ГУ ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166).

За додатковою інформацією з питань проведення конкурсу звертатися за телефонами ГУ ДФС у Запорізькій області: тел/факс (061) 219-05-68 або заадресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166.

 

Фахівці фіскальної служби легалізували працю понад семи тисяч запоріжців

 

З початку року під час заходів з легалізації праці у Запорізькій області було виявлено 7012 неоформлених громадян.

За результатами роботи фахівців фіскальної служби працівникам було виплачено офіційних доходів на загальну суму 26 мільйонів 105 тисяч гривень. Додаткові надходження до бюджетів та соціальних фондів склали 10,8 мільйона, у тому числі 5,7 мільйона гривень єдиного соціального внеску, 4,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 400 тисяч гривень військового збору.

Як зазначають спеціалісти ДФС області, найбільше порушень трудового законодавства з боку працедавців зафіксовано у сільському господарстві, торгівлі, наданні послуг, будівництві тощо.

Переважну більшість громадян було офіційно оформлено добровільно після роз'яснювальних та інших профілактичних заходів, які проводились фіскальною службою спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

На даний час продовжується робота з керівниками підприємств і підприємцями щодо роз'яснення норм законодавства в частині оплати праці та справляння податків і зборів; надаються рекомендації по перегляду фонду оплати праці у відповідності до законодавчих вимог та недопущення виплат зарплат "у конвертах".

 

На Запоріжжі від погашення податкової заборгованості до бюджетів надійшло понад 158 мільйонів

 

З початку року запорізькі підприємства погасили перед бюджетами 158,2 мільйона гривень податкової заборгованості. Із загальної суми 95,7 мільйона надійшло до державного бюджету, 62,5 мільйона сплачено до місцевих скарбниць. Крім того, за десять місяців ліквідовано боргів з єдиного соціального внеску на суму  45,5 мільйона.

Серед основних джерел стягнення недоїмки – реалізація майна, яке знаходиться у податковій заставі. У результаті цих заходів до бюджетів залучено майже 11 мільйонів гривень. Завдяки процедурі розстрочення податкового боргу бюджет отримав 6,3 мільйона, 9,5 мільйона надійшло внаслідок стягнення платіжними вимогами з рахунків боржників та вилучення готівкових коштів. Від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, надходження склали 6,7мільйона, майже 2 мільйони гривень заборгованості погашено за винесеними  судовими рішеннями.

Також упродовж січня-жовтня 2018 року списано безнадійний податковий борг у сумі 164,5 мільйона, близько 100 мільйонів з яких – у зв'язку з ліквідацією боржників-банкрутів.

 

Зарплатні борги у Запорізькій області зменшились майже на 8 мільйонів

 

Підсумки роботи органів влади та контролюючих установ щодо погашення заборгованості та легалізації зарплат розглянули члени обласної комісії під час засідання у Запорізькій облдержадміністрації.

У заході, який відбувся під головуванням очільника Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля, взяли участь прокурор Запорізької області Валерій Романов, заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Олег Матвійчук, керівники інших органів обласної влади, а також представники підприємств, які мають зарплатні борги.

На засіданні було зазначено, що загальна сума заборгованості з заробітної плати у регіоні скоротилась у жовтні майже на 8 мільйонів гривень або на 3,4 відсотка, і станом на початок листопада склала близько 225 мільйонів. При цьому більш ніж 86 відсотків від цієї суми припадає на підприємства державного сектору економіки.

Як повідомив Олег Матвійчук, з метою скорочення зарплатних боргів фіскальна служба області постійно аналізує діяльність суб'єктів господарювання, проводить  роз'яснювальну роботу з працедавцями, матеріали щодо окремих боржників передаються до органів державної виконавчої служби для стягнення боргів у примусовому порядку.

Під час обговорення комісія вивчила стан справ по кожному підприємству, де наявні факти несвоєчасних розрахунків з працівниками і бюджетом, у результаті було прийнято ряд рішень. Зокрема, спільна робота органів обласної влади, контролюючих та правоохоронних структур буде зосереджена на вжитті усіх можливих заходів впливу на суб'єктів господарської діяльності щодо погашення заборгованості та стабілізації ситуації у роботі цих підприємств.

 

Оновлено Державнийреєстр РРО

 

Наказом Державної фіскальної служби від 22.10.2018 №688  «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

В  Реєстр увійшло 165 моделей РРО.

Також Реєстр містить Перелік реєстраторів розрахункових операцій виключених з Державного реєстру в 2016 - 2018 роках, експлуатація яких не дозволяється (7 моделей).

З переліком РРО, які включені до Державного реєстру, можна ознайомитися на веб-порталі Державної фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/320822.html.

 

 

Оподаткування діяльності адвокатів: діалог фіскальноїслужби Запорізької області з експертами та громадськістю

 

За круглим столом представники фіскальної служби регіону разом із експертамита членами Громадської ради при ГУ ДФС Запорізької області розглядали питання оподаткування адвокатської діяльності.

Участь у обговоренні взяли заступники начальника фіскальної служби області Олег Матвійчук та Руслан Рачинський, керівний склад Громадської ради Світлана Проніна та Лариса Церетелі, голова Запорізької обласної організації Союзу юристів України Валерій Біленко, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій області Олена Дємєнєва, начальники структурних підрозділів фіскальної служби області та запорізькі адвокати.

У ході засідання представники фіскальної служби висловили офіційну позицію ДФС щодо оподаткування діяльності адвокатів, які зареєстровані підприємцями, сплати податків і єдиного соціального внеску, обліку доходів та складу витрат, а також припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи-підприємця.

Під час дискусії учасники обговорили й інші питання, які потребують вирішення, та висловили відповідні пропозиції.

За результатами зустрічі було вирішено ініціювати підготовку звернення до народних депутатів України щодо внесення змін до законодавства, яке регулює адвокатську діяльність та сплату єдиного соціального внеску.

 

 

 

Фінансові установи сплатили з внесків запорізьких вкладників понад 43,7 мільйона гривень податків

 

Оподаткування прибутків від банківських вкладів запоріжців дозволило поповнити бюджети на 43,7 мільйона гривень. Порівняно з минулим роком надходження податку на доходи фізосіб у вигляді процентів зросли на 2,5мільйона або на 6 відсотків.

У жовтні до державного бюджету сплачено 4,3 мільйона, що також на 6відсотків більше, ніж у жовтні 2017 року.

За десять місяців цього року найбільші відрахування до бюджету забезпечили фінансові установи м. Запоріжжя – 30,8 мільйона. Банки та кредитні спілки м.Бердянськ, Бердянського і Приморського районів перерахували понад 3,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського і Веселівського районів – майже 3,5 мільйона, м. Енергодар, Кам'янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 1,6мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 1,4мільйона тощо.

Зазначимо, відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України з процентів від депозитних банківських рахунків, вкладів у кредитних спілках тощо сплачується податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків. При цьому інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників залишаються конфіденційними. Такі дані не вказуються у податковому розрахунку.

 

 

 

Запорізькі митники попередили спробу ввезення срібла за заниженою вартістю

 

Заниження реальної вартості коштовного товару під час митного оформлення викрили запорізькі митники.

Один із пасажирів авіарейсу зі Стамбулу під час проходження митного контролю подав декларацію, у якій вказав наявність у нього виробів зі срібла загальною вагою 1220 грамів та вартістю 538 доларів США. Для підтвердження фактурної вартості він надав інвойс.

Для визначення реальної вартості срібла воно було вилучено для проведення експертизи. Як з'ясувалося за її результатами, справжня вартість товару склала92710 гривень, що перевищує неоподатковану норму ввезення та підлягає оподаткуванню відповідно до ч.4 ст. 374 Митного кодексу України.

Таким чином, громадянин заявив неправдиві відомості та ухилився від сплати митних платежів на суму 19159 гривень.

 

 

На Запоріжжі за фактами ухилення від сплати податківслідчі фіскальної служби області розпочали 99 проваджень

 

У сфері економіки співробітники податкової міліції Запорізького регіону зпочатку року викрили 99 злочинів, половина з яких належить до категорії тяжких.За фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірахрозпочато 37 кримінальних проваджень.

Усього слідчі Головного управління ДФС у Запорізькій області у поточномуроці розслідували 164 кримінальні провадження, з яких 97 – про тяжкі злочини,зокрема, 71 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великихрозмірах.

За результатами слідства до суду направлено 26 кримінальних проваджень, 21з яких – із обвинувальним актом, п'ять – для звільнення від кримінальноївідповідальності, зокрема, три – у зв'язку з повним відшкодуванням завданихзбитків. Загалом до бюджету повернуто 14,2 мільйона гривень.

Також викрито два злочини за фактами легалізації доходів, одержанихзлочинним шляхом (ст. 209 КК України). Матеріали одного з проваджень зобвинувальним актом направлені до суду, на майно підозрюваного накладено арештна загальну суму 3,8 мільйона.

У сфері держзакупівель оперативники виявили шість випадків недотриманнязаконодавства (за ст.212, 191 КК України). У ході перевірок до бюджету стягнуто14 мільйонів.

У митній сфері викрито п'ять злочинів (за ст.212, 191 КК України).Загальний економічний ефект склав понад 76 мільйонів, у тому числі внаслідоквилучення предметів правопорушень, сплати штрафів, застосування конфіскації тадодаткових митних платежів.

 

 

У Запорізькій області власники майже 95 відсотківлегально ввезених автомобілів скористалися пільгами при розмитненні

 

У Запорізькій області у період з серпня 2016 року по 31 липня 2018 рокуввезено з-за кордону 907 легкових автівок. Власники 859 транспортних засобівскористалися пільгами при їх розмитненні.

Найбільш популярними марками серед імпортованих автостали Volkswagen (203), Renault (121), Nissan (76), Ford (65), Mercedes-Benz(63) та Skoda (50). Із загальної кількості 77 автомобілів мають електричний типдвигуна, 524 – дизельний, 297 – бензиновий тощо.

Під час митного оформлення транспортного засобу його власник надаєдомитного органу інвойс, що містить відомості щодо вартості автомобіля, у томучислі, якщо він був придбаний на інтернет-аукціоні. Розрахунок митної вартостіавто складається з вартості самого транспортного засобу, суми зборів (якщо такіпередбачені інтернет-аукціоном), вартості їх страхування (якщо здійснювалося)та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.

При митному оформленні автівок та електромобілів громадяни можутьскористатися пільгами.

По-перше, до кінця цього року звільнені від оподаткування акцизним податкомта податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію Українитранспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

По-друге, до 31 грудня 2018 року знижено ставки акцизного податку налегкові автомобілі та інші моторні транспортні засоби, призначені дляперевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночніавтомобілі, що були у використанні.

Однак, знижені ставки акцизного податку не застосовуються для легковихавтомобілів, якщо вони:

-        мають походження з країни, визнаної державою-окупантомзгідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню доУкраїни згідно із законодавством, або ввозяться з території такоїдержави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеноїтакою згідно із законом України;

-        вироблені до 1 січня 2010 року;

-        ввозяться на митну територію України особою для власноговикористання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни,поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських тацивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад одинлегковий автомобіль протягом календарного року.

Під час оформлення фахівці митниці ретельно перевіряють надану платникомінформацію, зіставляють дані та інші відомості, що дають право на преференції.Серед найбільш поширених випадків надання недостовірних відомостей, яківикористовують порушники під час розмитнення автомобілів – заниження реальноївартості автомобілів, оскільки мито та податок на додану вартість стягується увідсотках від вартості транспортних засобів; завищення року виготовленняавтомобілів, адже для транспортних засобів, виготовлених до 2010 року, діютьбільші ставки акцизного податку аніж для транспортних засобів, виготовленихпісля 1 січня 2010 року.

Аби уникнути штрафних санкцій, фахівці Запорізької митниці застерігаютьгромадян сумлінно виконувати норми законодавства.