A A A K K K
для людей із порушенням зору
Веселівська селищна територіальна громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Положення про старосту

Дата: 10.02.2016 20:10
Кількість переглядів: 2919

УКРАЇНА

ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

________ ___________ сесія _______7-ого________ скликання

РІШЕННЯ
від  ______________2015р.                                                                  №

Про затвердження

положення про старосту.

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Веселівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про старосту Веселівської селищної територіальної громади.   /додається/

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                                П.М.Кіяшко

Додаток

до рішення сесії №___

від ________________

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту Веселівської селищної територіальної громади.

Преамбула

Це положення відповідно до  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, Статуту Веселівської селищної територіальної громади визначає статус сільського старости, його повноваження та відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села /сіл/ (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села, селища, яке перебуває у складі Веселівської селищної територіальної громади.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є  закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Веселівської селищної територіальної громади та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села /сіл/ Веселівської громади затверджується рішенням сесії Веселівською селищною радою.

 Це Положення не потребує перезатвердження Веселівською селищною радою нової каденції.

1.1.4. Перелік населених пунктів Веселівської селищної територіальної громади (сіл, ), в яких запроваджується посада старости, затверджується рішенням сесії Веселівською селищною радою. В населеному пункті, який є адміністративним центром Веселівської селищної територіальної громади, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з моменту визначення його повноважень.

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Веселівської селищної  ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади у складі Веселівської селищної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Веселівської селищної ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Веселівської селищної територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту села/сіл/, де за рішенням Веселівської селищної ради проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.4. Повноваження старости починаються після принесенням ним на засіданні виконавчого комітету Веселівської селищної ради присяги такого змісту « Я, ПІБ , усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю , що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов*язки »

1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Веселівської селищної  ради.

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено  стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Веселівської селищної ради в порядку визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Веселівської селищної територіальної громади та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Веселівської селищної територіальної громади, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Веселівська селищна  рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд  Веселівської селищної ради:

1) селищний  голова;

2) постійні комісії Веселівської селищної ради;

3) виконавчий комітет Веселівської селищної ради;

4) збори членів відповідної  громади села /сіл/.

1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідної  громади  села /сіл/ у кількості не менше:

1) 30 осіб для відкликання  сільського старости.

1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться протягом не довше десяти днів.

1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає Веселівський селищний голова. Тимчасовий виконувач обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори».

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади у виконавчих органах Веселівської селищної ради в плідній співпраці з депутатами селищної ради;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Веселівської селищної ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села, селища);

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Веселівської селищної ради з питань діяльності на території відповідного населеного пункту (села, сіл) виконавчих органів Веселівської селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території села /сіл/.;

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Веселівської селищної територіальної громади та цим Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Веселівської селищної територіальної громади, регламенту ради, цього Положення та інших нормативно- правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Веселівською селищною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами,  громадою села /сіл/ та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Веселівської селищної територіальної ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, селищного голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) погоджувати проекти рішень Веселівської селищної ради та її виконавчого комітету щодо майна Веселівської селищної територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади;

4) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної  громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

5) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади, програм соціально- економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Веселівської селищної ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Веселівської селищної ради пропозиції з цих питань.

6) вести прийом членів громади згідно з визначеним у Статуті Веселівської селищної територіальної громади графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав  і  законних  інтересів у  сфері  соціального  захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

7) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

8) приймати від членів громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Веселівської селищної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

9) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

10) сприяти проведенню передбачених Статутом Веселівської селищної територіальної громади контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

12) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями Веселівської селищної ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

13) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади;

14) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади;

15) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

16) не допускати на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

17) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Веселівської селищної територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села, сіл) громади.

18) періодично звітувати (не менш один раз на рік) перед виконавчим комітетом Веселівської селищної ради, зборами членів відповідної громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом Веселівської селищної територіальної громади, про свою роботу;

19) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом Веселівської селищної територіальної громади, іншими актами її органів;

20) контролювати роботу комунальних підприємств розташованих на підвідомчій території, проводити роботу по забезпеченню безперебійного надання комунальних послуг (водо-, електро- та газопостачання).

21)  раз в рік проводити звірку погосподарських  книг,обходом  господарств.

22) виконувати поточні доручення Веселівської селищної ради та її виконавчого комітету, селищного голови, звітувати про їх виконання.

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти  громаду /села,сіл/, її членів в органах місцевого самоврядування Веселівської селищної територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Веселівської селищної ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної  громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Веселівської селищної територіальної громади та їхніх посадових осіб. а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Веселівської селищної територіальної громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади;

3) погоджувати проекти рішень Веселівської селищної ради та її виконавчого комітету щодо майна Веселівської селищної територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Веселівської селищної ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної  громади, її членів з питань, що стосуються інтересів  громади чи інтересів Веселівської селищної територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Веселівської селищної ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади незалежно від форми власності;

6 ) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Веселівської селищної територіальної громади, сприяти залученню членів  громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Веселівської селищної територіальної громади.

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Веселівської селищної  ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1.     Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Веселівською селищною  радою та її виконавчим комітетом.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Веселівської селищної ради.

 Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

 

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною  громадою села /сіл/.

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної  громади села /сіл/ .

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Веселівської селищної  ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Веселівською селищною  радою та  громадою села /сіл/.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Веселівської селищної ради.

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті 1.2.9. цього Положення.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом. 

3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

Селищний голова                                                                              П.М.Кіяшко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь