Веселівська селищна територіальна громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Програма «Відпочинок та оздоровлення дітей Веселівської селищної територіальної громади на 2016-2017

Дата: 24.02.2016 13:53
Кількість переглядів: 1283

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної  ради

 

___________№________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

«Відпочинок та оздоровлення дітей Веселівської селищної

               територіальної громади

                   на 2016-2017роки»

 

 

                    Веселе 2016

 

             

                                  Характеристика

                  Програми «Відпочинок та оздоровлення дітей

                   Веселівської селищної  територіальної громади

                                       на 2016-2017 роки»

 

            1. Назва: Програма «Відпочинок та оздоровлення дітей Веселівської селищної  територіальної громади на 2016-2017 роки» (далі – Програма)

2.Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини»                       від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», ;

«Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та  оздоровчих закладах»     

            3. Ініціатор – головний замовник: Веселівська селищна рада

            4. Розробник: Веселівська селищна рада

 

5. Мета: організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Веселівської селищної  територіальної громади  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів регіону, сприяння модернізації їх інфраструктури відповідно до сучасних умов. 

6. Початок: 2016 рік, закінчення: 2017 рік.

7. Загальні обсяги фінансування: 195000  грн.,  фінансування Програми здійснюється  в межах можливостей місцевого бюджету.

9. Очікувані результати:  виконання Програми дасть змогу: 60 % забезпечення послугами з відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок всіх джерел фінансування;   морально-етичних засад молоді, свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками. Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного відпочинку та оздоровленню молоді.

10. Контроль за виконанням: контроль за виконанням Програми покладається  на виконавчий комітет Веселівської  селищної ради, відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Веселівської селищної ради щороку до 20 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

 

 

Заступник селищного голови                                                    І.В. Бабаніна

                                                  ЗМІСТ

 

 

 

стор.

 

      1

Загальні положення

 

4

 

2

 

Мета і основні завдання Комплексної програми

 

 

4

 

3

 

Напрями виконання     Програми                                                                                          

 

 

5

 

4

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована   Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

 

 

5

 

5

 

Фінансове забезпечення   Програми

 

 

5

 

6

 

Організація управління та контроль за ходом виконання  Програми

 

 

5

 

7

 

Очікувані результати виконання Програми

 

 

6

 

8

 

Перелік заходів Програми

 

 

7

 

  Затверджено 

рішення селищної ради                                                             №

 

                    Програма «Відпочинок та оздоровлення дітей

                   Веселівської селищної  територіальної громади

                                       на 2016-2017 роки»

                            

 

    1. Загальні положення

 

  Програма з відпочинку  та оздоровлення  дітей Веселівської селищної територіальної громади на 2016 – 2017 роки  (далі –  Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».    

Актуальність розроблення та прийняття цієї  Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

 

  1. Мета і основні завдання  Програми

 

         Метою   Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Веселівської селищної  територіальної громади  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

 

 Основними завданнями Програми є:

 

у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;

надання послуг  з  оздоровлення  та  відпочинку  дітям,   які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

   

                3. Напрями виконання Програми

  1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей.
  2. Організація роботи літніх мовних таборів, пришкільних дитячих таборів відпочинку, центрів дозвілля, літніх профільних школ.

 

  1. Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.
  2. Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.
  3. Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного персоналу, персоналу харчоблоків та їдалень дитячих оздоровниць.
  4. Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.

4. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

Рівень захворюваності дітей шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан здоров’я  людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює соціально-економічне становище суспільства.  Здоров’я населення є головним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

На стан здоров’я сучасного мешканця Веселівського району впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, шкідливі звички, екологічний стан в регіоні.

Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку дітей недостатнє фінансування   відпочинку та оздоровлення дітей.

          

                    5. Фінансове забезпечення  Програми

 

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту місцевого бюджету селищна рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 2 до Програми.

                        6. Організація управління та контролю

                                за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Веселівської  селищної ради, відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Веселівської селищної ради щороку до 20 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

 

                  7. Очікувані результати виконання Програми

 

1. Підвищення ефективності  місцевого самоврядування,   установ та організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення  та відпочинку дітей та підлітків.

2. Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів   місцевого самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов перебування дітей у цих закладах, осучаснення змісту роботи дитячих закладів     відпочинку, впровадження новітніх технологій оновлення здоров’я дітей, виховної роботи, організації дозвілля, медичного обслуговування та харчування.

 За час виконання Програми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 60 % дітей шкільного віку щороку, стовідсоткове забезпечення зайнятості дітей шкільного віку під час літніх канікул; збільшення  кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів  місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фонду соціального страхування, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших природних катаклізмів, та інших джерел не заборонених законодавством.

 

Заступник  селищного голови                                       І. В. Бабаніна

                                                                                                                                                                  Додаток 1

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                до   Програми

                                                                                                                                                                відпочинку   та                                                                                                                                                                             оздоровлення дітей,

                                                                                                                                                                 Веселівської                                                                                                                                                                                селищної 

                                                                                                                                                                 територіальної громади

                                                                                                                                                                на 2016-2017 роки

 

8. Заходи

з реалізації  Програми Програми «Відпочинок та оздоровлення діте й Веселівської селищної  територіальної громади

                                                                                       на 2016-2017 роки»

 

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

(  грн.)

У тому числі за роками

2016

2017

1

2

3

5

 

 

8.1. Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

8.1.1.

 

 

Розробити положення про підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів місцевого бюджету

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради

Не потребує фінансування

 

-

 

-

8.1.2.

 

 

 

Забезпечити роботу у дитячих закладах  психологів з метою надання дітям психологічної допомоги, проведення профілактики негативних явищ

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради,  

4000

2000

2000

8.1.3.

 

 

 

Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок  

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради,  

Не потребує фінансування

-

-

8.1.4.

 

 

 

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (придбання путівок в ДОТ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради,    

-

-

 

-

8.1.5.

 

 

 

Забезпечити роботу в літній період таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти  

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради,  

-

-

-

8.1.6

Виділення коштів:

- на харчування дітей

 

- водо забезпечення

 

- енергозабезпечення

в пришкільних дитячих таборах відпочинку на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти

Селищна рада

 

102000

 

10000

 

65000

 

52000

 

5000

 

32500

 

50000

 

5000

 

32500

8.1.7.

 

Забезпечити проведення для  дітей спортивно-масових заходів, еколого-натуралістичних, природоохоронних, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної історії та культури.

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради 

6000

3000

3000

8.1.8.

 

Тримати під особливим контролем зайнятість учнів, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються в неблагополучних сім’ях

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради 

Не потребує фінансування

-

-

 

8.1.9

Забезпечити транспортування дітей, які потребують особливої уваги та обдарованих, до місць відпочинку

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради 

8000

4000

4000

 

 

8.3.10.

Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, профілактики соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради 

Не потребує фінансування

-

-

                 

 

            

       Заступник  селищного голови                                                                                           І. В. Бабаніна

                                                                                                        

            

 

 

         Додаток 2

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                до   Програми

                                                                                                                                                                відпочинку   та                                                                                                                                                                             оздоровлення дітей,

                                                                                                                                                                 Веселівської                                                                                                                                                                                селищної 

Орієнтовні  обсяги та джерела фінансування Програми

 

Обсяг фінансування, всього   грн.

За роками виконання

 

 

2016

2017

Районний бюджет

195000

98500

96500

Усього

195000

98500

96500

         

 

 

                     Заступник  селищного голови                                                                       І. В. Бабаніна

                                                                          

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь