Веселівська селищна територіальна громада
Веселівський район, Запорізька область

Генеральний план с. Широке (проект)

повідомлення

Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості, ЩОДО розробки містобудівної документації «Генеральний план с. ШИРОКЕ Веселівського району Запорізької області. Оновленння з розширенням межІ населеного пункту та ПланУ зонування с. ШИРОКе Веселівського району Запорізької області» (у складі Генерального плану).

У зв’язку з розробленням містобудівної документації «Генеральний план с. Широке Веселівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням межі населеного пункту та План зонування с. Широке  Веселівського району Запорізької області» (у складі Генерального плану), з метою врахування громадських інтересів під час розроблення Генерального плану  с. Широке Веселівського району Запорізької області, з 19.02.2019р. по 19.03.2019р. проводиться обговорення та розгляд Генерального плану с. Широке Веселівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням межі населеного пункту та План зонування с. Широке  Веселівського району Запорізької області  – далі Генеральний план та план зонування у складі Генерального плану.

Мета розробки Генерального плану та плану зонування у складі Генерального плану с. Широке  Веселівського району Запорізької області: визначення принципових напрямків необхідності раціонального використання земель, створення належних умов для життєзабезпечення, обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту с. Широке. Це комплексний документ для здійснення стратегічної та оперативної діяльності селищної ради у напрямку соціально-економічного розвитку, організації вулично-дорожнього руху, інженерного обладнання і благоустрою, охорони природи, а також визначення черговості освоєння територій.

Замовник Генерального плану: Веселівська селищна рада.

Розробник Генерального плану: ФОП  «Ю. Лукашев» (м. Запоріжжя).

Підстава для розроблення: рішення Веселівської селищної ради ради від 07.05.2018 р. №1 «Про розробку містобудівної документації «Генеральний план с. Широке Веселівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням межі населеного пункту та План зонування        с. Широке  Веселівського району Запорізької області» (у складі Генерального плану)».

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – начальник відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури  виконавчого комітету Веселівської селищної ради – Ремез Олександр Олександрович.

Основні техніко-економічні показники Генерального плану:

Прийнятий розрахунковий етап – 15 років (три етапи). Територія с. Широке Веселівського району Запорізької області в проектних межах 415 га (4,15 кв.км.) Кількість населення станом на грудень 2018 року – 904 чол. Збільшення території с. Широке визначає його потребу в інвестиційній привабливості населеного пункту, та розвитку інноваційних технологій.

Проект складається з текстових та графічних матеріалів відповідно ДБН Б.1.1 -15:2012, ДБН Б.1.1-22:2017

 

Графічні матеріали:

  • Схема розташування населеного пункту в системі розселення.
  • План існуючого використання території.
  • Схема існуючих планувальних обмежень.
  • Генеральний план (основне креслення ) із схемою проектних планувальних обмежень.
  • Схема проектних планувальних обмежень.
  • Схема зонування території.
  • Інші креслення («Схема вулично-дорожньої мережі сільського та зовнішнього транспорту», «Схема інженерного обладнання території», «Схема інженерної підготовки та захисту території»).

Текстові матеріали: Пояснювальна записка (книга).

З проектом Генерального плану та зонінгом можливо ознайомитися до 19.03.2019 р. за адресою: смт. Веселе, вул. Пушкіна, 28  каб. 4, тел. (06136) 2-14-11) ( кабінет відділу земельних відносин Веселівської селищної ради).

На сайті Веселівської селищної ради: veselivska-gromada.gov.ua (розділ стратегія розвитку).

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011р. « Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при розробці, під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника до Веселівської селищної ради (загальний відділ) за адресою: вул. Центральна, 162, смт. Веселе Веселівського району Запорізької області до 19.03.2019 р.

Пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місцезнаходження, посади і особистого підпису керівника.

Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції по Генеральному плану с. Широке Веселівського району Запорізької області мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території с. Широке;

2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна  яких розташовані на території с. Широке;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території с. Широке та суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на територію с. Широке;

5) народні депутати України, депутати Веселівської районної та селищної ради.

Подані пропозиції розглядаються у місячний термін.

Громадські слухання з обговорення Генерального плану відбудуться 19.03.2019 р. о 10-00 год. в приміщенні  будинку культури  за адресою: Веселівський район, с. Широке, вул. Центральна, 41а.

Відділ розвитку інфраструктури, містобудування,

 архітектури виконавчого комітету селищної ради

18.02.2019 року

 

ПЗ Широке

ПЗ Зонінг с. Широке

 

1. Загальні дані

2. Ситуація

3. План існуючого використання

4. План існуючих обмежень

5. Генеральний план

6. План планувальних обмежень

7. Транспорт

8. Комунікаціі

9. Інженерна підготовка

10. Зонінг